Managementul durabil al SCI Muntele Mare şi al siturilor Natura 2000 Trascău

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Obiectivul general al proiectului: Conservarea biodiversităţii şi a patrimoniului natural a trei situri Natura 2000 prin îmbunătățirea managementului acestora.

Obiectivele proiectului:
  • Obiectivul.1. Îmbunătățirea managementului siturilor Natura 2000 prin realizarea Planului de management al ROSCI0119 și a Strategiilor de vizitare pentru ROSPA0087 și ROSCI0253.
  • Obiectivul.2. Constientizarea cetățenilor cu privire la importanța conservării speciilor și habitatelor cuprinse în ROSCI 0119 Muntele Mare și asigurarea promovării proiectului.
  • Obiectivul.3. Întărirea capacității instituționale a Administrației siturilor Natura 2000 Trascău și a CETM Albamont, custode al ROSCI0119 Muntele Mare.
  • Obiectivul.4. Asigurarea managementului proiectului și auditarea financiară a acestuia.

Persoană de contact: Baldea Iuliana, Manager proiect cod SMIS-CSNR 37222

C.E.T.M. Albamont – tel./fax: +40 258 813947

E-mail: cetmalbamont@yahoo.com

Website-uri: