Managementul durabil al SCI Muntele Mare şi al siturilor Natura 2000 Trascău

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Echipa de management:

  • Iuliana Baldea – Manager proiect
  • Anghel Drașovean – Asistent manager
  • Delia Miron – Manager financiar
  • Claudia Rotar/Băcanu Adriana – Consilier juridic
  • Diana Romoșan/Simona Turdean – Operator introducere, validare și prelucrare date

Echipa de implementare:

  • Lucian Macaveiu, Octavian Muntean/Valentin Șerban, Csaba Vizauer, Alexandru Bădărău – Experți ecologi
  • Simona Bolboacă, Mihai Băieșan – Operatori de interviu

Persoană de contact: Baldea Iuliana, Manager proiect cod SMIS-CSNR 37222

C.E.T.M. Albamont – tel./fax: +40 258 813947

E-mail: cetmalbamont@yahoo.com

Website-uri: