Managementul durabil al SCI Muntele Mare şi al siturilor Natura 2000 Trascău

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Descrierea proiectului

Contractul de finanțare a proiectului: Contract de finanțare nr. 129490/08.06.2012.

Beneficiarul proiectului: Clubul de Ecologie și Turism Montan Albamont, adresa: Alba Iulia, str. Mitropolit Andrei Șaguna, nr. 2, cod poștal 510010, jud. Alba, Cod fiscal: 5665927

Titlul proiectului: Managementul durabil al SCI Muntele Mare și al siturilor Natura 2000 Trascău

Parametru Valoare
Valoarea totală a proiectului: 1.384.386 lei
Valoarea eligibilă a proiectului: 1.233.352 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR, fără TVA: 986.682 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul de Stat, fără TVA: 246.670 lei
Valoarea TVA aferentă valorii eligibile a proiectului: 131.494 lei
Perioada de implementare a proiectului: 08.06.2012 – 07.01.2015
Durata proiectului: 31 luni

Localizarea proiectului: Situl de Importanță Comunitară ROSCI0119 Muntele Mare, regiunile de dezvoltare 7 Centru și 6 Nord-Vest, comunele Bistra, Poșaga, Lupșa, Valea Ierii

Situl de Importanță Comunitară ROSCI0253 Trascău și Aria de Protecție Specială Avifaunistică -ROSPA0087 Munții Trascăului, ambele fiind situate în Regiunea de Dezvoltare 7 Centru, Regiunea de Dezvoltare 6 Nord-Vest, județul Alba, județul Cluj, orașele Zlatna, Aiud, comunele Meteș, Ighiu, Miraslău, Întregalde, Mogoș, Bucium, Galda de Jos, Ponor, Stremț, Rîmeț, Sălciua, Livezile, Rimetea, Poșaga, Ocoliș, Iara, Moldovenești, Mihai Viteazu.

Peste 80% din suprafața totală a celor trei arii naturale de interes comunitar se află pe teritoriul județului Alba

Persoană de contact: Baldea Iuliana, Manager proiect cod SMIS-CSNR 37222

C.E.T.M. Albamont – tel./fax: +40 258 813947

E-mail: cetmalbamont@yahoo.com

Website-uri: