Managementul durabil al SCI Muntele Mare şi al siturilor Natura 2000 Trascău

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională
 • A.1 Realizarea unui sistem unitar de evidență a regimului de proprietate al terenurilor și a modului de folosință al acestora;
 • A.2 Realizarea de măsurători topometrice si marcarea în teren a limitelor ROSCI0119 Muntele Mare;
 • A.3 Efectuarea de studii asupra speciilor și habitatelor prezente în SCI Muntele Mare;
 • A.4 Elaborarea planului de management al ROSCI0119 Muntele Mare;
 • A.5 Derularea procedurilor de mediu necesare avizării Planului de Management al SCI Muntele Mare;
 • A.6 Aprobarea Planului de management al ROSCI0119 Muntele Mare;
 • A.7 Realizarea a două baze de date online, complexe, necesare pentru buna administrare a elementelor de interes conservativ de pe cele 3 situri Natura 2000;
 • A.8 Elaborarea Strategiilor de vizitare pentru siturile Natura 2000 vizate în proiect;
 • E.1 Realizarea unei campanii de informare a cetățenilor din comunele Poșaga, Bistra, Lupșa și Valea Ierii cu privire la importanța conservativă a habitatelor și speciilor cuprinse în ROSCI0119 Muntele Mare;
 • E.2 Desfășurarea de dezbateri publice cu privire la elaborarea și implementarea Planului de management;
 • E.3 Promovarea obiectivelor, rezultatelor și a finanțatorilor proiectului;
 • F.1 Organizarea unor cursuri de instruire pentru personalul Administrației siturilor Natura 2000 Trascău și a persoanelor implicate in custodia SCI Muntele Mare;
 • F.2 Achiziția de echipamente necesare administrării celor 3 situri Natura 2000;
 • M.1 Asigurarea managementului proiectului;
 • M.2 Achiziționarea echipamentelor necesare UIP;
 • M.3 Auditarea financiară externă a proiectului

Persoană de contact: Baldea Iuliana, Manager proiect cod SMIS-CSNR 37222

C.E.T.M. Albamont – tel./fax: +40 258 813947

E-mail: cetmalbamont@yahoo.com

Website-uri: