Managementul durabil al SCI Muntele Mare şi al siturilor Natura 2000 Trascău

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

C.E.T.M. Albamont demarează un proiect prin POS Mediu, Axa prioritară 4

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

02.07.2012

Clubul de Ecologie şi Turism Montan Albamont, având sediul în str. Mitropolit Andrei Şaguna, nr. 2, Alba Iulia, cod poştal 510010, jud. Alba, România, anunţă demararea proiectului cu titlul "Managementul durabil al SCI Muntele Mare şi al siturilor Natura 2000 Trascău", cod SMIS-CSNR 37222, în valoare totală de 1.384.386 lei.

Proiectul este co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), prin Programul Operaţional Sectorial Mediu, Axa prioritară 4 - "Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii", Domeniu major de intervenţie - "Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management pentru protejarea biodiversităţii şi reţelei Natura 2000" şi Bugetul de Stat.

Principalele obiective ale proiectului, ce se va desfăşura pe o perioadă de 31 de luni, respectiv pe perioada 08.06.2012 - 07.01.2015, constau în îmbunătăţirea managementului siturilor Natura 2000 prin realizarea Planului de management al ROSCI0119 şi a Strategiilor de vizitare pentru ROSPA0087 şi ROSCI0253; conştientizarea cetăţenilor cu privire la importanţa conservării speciilor şi habitatelor cuprinse în ROSCI 0119 Muntele Mare şi asigurarea promovării proiectului; întărirea capacităţii instituţionale a Administraţiei siturilor Natura 2000 Trascău şi a CETM Albamont, custode al ROSCI0119 Muntele Mare; asigurarea managementului proiectului şi auditarea financiară a acestuia.

Proiectul este de o importanţă majoră, prin implementarea acestui proiect va fi elaborat şi aprobat un Plan de management, suprafaţa naţională de arii protejate care beneficiază de Plan de management va creşte cu 1.659 ha, iar 93.189 ha (siturile Natura 2000 Trascău) + 1.659 ha (situl Natura 2000 Muntele Mare) vor beneficia de un management net superior datorită creşterii capacităţii instituţionale a Administraţiei/Custodelui.

Persoană de contact: Baldea Iuliana, Manager proiect cod SMIS-CSNR 37222

C.E.T.M. Albamont - tel./fax: +40 258 813947

e-mail: office@albamont.ro; cetmalbamont@yahoo.com

website: www.albamont.ro

C.E.T.M. Albamont demarează un proiect prin POS Mediu, Axa prioritară 4

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

02.07.2012

Clubul de Ecologie şi Turism Montan Albamont, având sediul în str. Mitropolit Andrei Şaguna, nr. 2, Alba Iulia, cod poştal 510010, jud. Alba, România, anunţă demararea proiectului cu titlul "Managementul durabil al SCI Muntele Mare şi al siturilor Natura 2000 Trascău", cod SMIS-CSNR 37222, în valoare totală de 1.384.386 lei.

Proiectul este co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), prin Programul Operaţional Sectorial Mediu, Axa prioritară 4 - "Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii", Domeniu major de intervenţie - "Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management pentru protejarea biodiversităţii şi reţelei Natura 2000" şi Bugetul de Stat.

Principalele obiective ale proiectului, ce se va desfăşura pe o perioadă de 31 de luni, respectiv pe perioada 08.06.2012 - 07.01.2015, constau în îmbunătăţirea managementului siturilor Natura 2000 prin realizarea Planului de management al ROSCI0119 şi a Strategiilor de vizitare pentru ROSPA0087 şi ROSCI0253; conştientizarea cetăţenilor cu privire la importanţa conservării speciilor şi habitatelor cuprinse în ROSCI 0119 Muntele Mare şi asigurarea promovării proiectului; întărirea capacităţii instituţionale a Administraţiei siturilor Natura 2000 Trascău şi a CETM Albamont, custode al ROSCI0119 Muntele Mare; asigurarea managementului proiectului şi auditarea financiară a acestuia.

Proiectul este de o importanţă majoră, prin implementarea acestui proiect va fi elaborat şi aprobat un Plan de management, suprafaţa naţională de arii protejate care beneficiază de Plan de management va creşte cu 1.659 ha, iar 93.189 ha (siturile Natura 2000 Trascău) + 1.659 ha (situl Natura 2000 Muntele Mare) vor beneficia de un management net superior datorită creşterii capacităţii instituţionale a Administraţiei/Custodelui.

Persoană de contact: Baldea Iuliana, Manager proiect cod SMIS-CSNR 37222

C.E.T.M. Albamont - tel./fax: +40 258 813947

e-mail: office@albamont.ro; cetmalbamont@yahoo.com

website: www.albamont.ro