Managementul durabil al SCI Muntele Mare şi al siturilor Natura 2000 Trascău

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională
 • colectarea imaginilor satelitare multispectrale pentru SCI Muntele Mare și prelucrarea (georeferențierea și ortorectificarea) acestora;
 • transpunerea în teren a limitelor SCI Muntele Mare, cu realizarea unei hărți cu limitele și căile de acces și a unei hărți a declivității și a rețelei hidrografice;
 • realizarea si amplasarea în teren a 100 de borne pentru delimitarea SCI Muntele Mare;
 • realizarea unui studiu referitor la tipul de folosință și regimul de proprietate al terenurilor, și a unei hărți cu parcelele existente, proprietarii acestora precum și modul de utilizare a terenurilor;
 • realizarea în proporție de peste 80% a activității de cercetare de teren, constând în inventarierea, cartarea, descrierea și identificarea amenințărilor asupra speciei și habitatelor de interes conservativ în vederea stabilirii amenințărilor existente și a măsurilor de management care se impun;
 • realizarea în proporție de peste 60% a activității de documentare, colectare a datelor abiotice generale, prelucrare în sistem GIS a datelor colectate pe teren și cartografiere;
 • realizarea a două site-uri web, unul dedicat siturilor Natura 2000 Trascău www.muntiitrascau.ro și unul SCI Muntele Mare www.mmare.ro;
 • realizarea platformei în sistem interactiv-multiuser și asigurarea funcționalității acesteia pe cele două site-uri web și introducerea datelor pentru specii și habitate;
 • identificarea și încadrarea a 121 obiective turistice de pe teritoriul siturilor Natura 2000 ROSCI0119, ROSPA0087 și ROSCI0253;
 • analizarea situației actuale și viitoare a vizitatorilor în zona celor 3 situri Natura 2000 prin aplicarea a 555 chestionare tuturor categoriilor de turiști;
 • elaborarea a 2 strategii de vizitare pentru siturile Natura 2000 vizate în proiect;
 • tipărirea/imprimarea a 1500 pliante de prezentare a SCI Muntele Mare, 800 broșuri care conțin descrierea speciilor și habitatelor de interes conservativ de pe teritoriul SCI Muntele Mare, 160 tricouri personalizate cu sigla SCI Muntele Mare, 100 afișe care induc vizual importanța conservării naturii, 3 panouri de dimensiuni mari cu informații despre siturile Natura 2000 în general și SCI Muntele Mare în particular, 1 banner de promovare a proiectului;
 • aplicarea a 150 de chestionare de evaluare a nivelului inițial de informare/conștientizare a grupului țintă și prelucrarea statistică a lor;
 • amplasarea în teren în punctele principale de acces în SCI Muntele Mare a celor 3 panouri de dimensiuni mari cu informații despre siturile Natura 2000 în general și SCI Muntele Mare în particular;
 • realizarea a 3 sesiuni de informare, în comunele Valea Ierii - jud. Cluj și Bistra, Poșaga – jud. Alba, constând în prezentarea de informații privitoare la SCI Muntele Mare și importanța conservării speciilor și habitatelor din această arie protejată. Numărul de participanți şi invitaţi a fost de peste 150 persoane;
 • participarea personalului Administrației siturilor Natura 2000 Trascău și a persoanelor implicate în custodia SCI Muntele Mare la cursul de instruire ”Managementul ariilor protejate”, propus prin proiect.